9- Hướng dẫn thao tác hoàn trả giao dịch trên POS SmartPay