Cách hủy liên kết tài khoản ngân hàng Vietcombank (VCB) - NH Ngoại Thương