Cách liên kết Ví SmartPay với thẻ nội địa ngân hàng BIDV - NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam